Funktionärer

Göran Wreder
Position:
Medlemsöppet, redaktionskommittén
Skicka ett mail. Alla fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
Annan information:

Ansvarig för medlemsöppet i släktforskarlokalen och medlem i redaktionskommittén. Forskar om personer med samma efternamn