VMS bedriver studiecirkelverksamhet i Arboga, Kungsör Köping och Kolsva.

Cirkelutbudet anpassas till det som efterfrågas. Vi har börjat med fysiska cirkelmöten men pågående pandemi kan påverka cirklarnas genomförande. En anpassning till eventuell ökad smittspridning kan vara att erbjuda en fortsättning på cirklar på distans via programmet Zoom.

Aktuella cirklar finns till vänster här på sidan eller längst ned på små skärmar. I respektive cirkelbeskrivning finns en direktlänk till cirkeln på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida där formuläret för anmälan ska fyllas i.
De cirklar som har texten ”Anmäl dig!” i rubriken är öppna för anmälan medan texten ”Pågår” indikerar att cirkeln är fulltecknad eller har startat.
Skicka ett meddelande till VMS Utbildningssamordnare om du inte hittar och kan anmäla dig till den cirkel du vill gå.

Studieförbundet Vuxenskolans verksamhetsutvecklare i Köping administrerar anmälan, deltager, fakturering av avgifter mm för respektive cirkel.
Tag kontakt med VMS cirkelledare för mer information om innehållet i cirkeln.


Studiecirklar VMS kan erbjuda

Släktforskning för nybörjare med ”Min släkt”

6 – 8 tillfällen 3 x 45 min. Handbok ”Kom igång med din släktforskning” och 12 v elevabonnemang på Arkiv Digital samt demo-version av släktforskningsprogrammet ”Min släkt” ingår.

Släktforskning, fortsättning och fördjupning i något ämne

6 - 8 tillfällen 3 x 45 min. Handbok beroende på ämnesområde.
Exempel på områden: mer om kyrkans bokföring, läsa gamla handstilar, Lantmäteriets arkiv, domböcker och skattelängder, soldater, emigranter, torp och gårdar m.fl.

Läsa gamla handstilar

5 - 6 tillfällen 3 x 45 min. Handbok ”Vad står det” av Ulf Berggren och Elisabeth Thorsell

Gamla och nya fotografier

6 - 8 tillfälle 3 x 45 min. Cirklarna kan omfatta hantering, restaurering med Photoshop Elements, digitalisering och arkivering av gamla och nya fotografier.

Släktforskning med DNA

6 tillfällen 3 x 45 min. Tolka resultatet från din DNA-topsning.

Släktforskningsprogram

3 - 5 tillfällen 3 x 45 min. Handbok beroende på program.
Exempel på program: Min släkt och DISGEN

Månadsvisa ”Temamöten”

1 tillfälle per månad 3 x 45 min. Inspiration och utbyte av erfarenheter med likasinnade.
Exempel på teman: Gårdsforskning, Skriv din släktberättelse, Släktforskningsprogrammen Min släkt eller DNA-analys.

Cirkelledarutbildning

1 tillfälle minst 3 x 45 min. Studieförbundets cirkelledarutbildning för nya cirkelledare.
Ämnesspecifika utbildningar och föredrag på nya handböcker, ny teknik mm.