VMS lämnar normalt släktforskarhjälp för alla som är intresserad av släktforskning en gång per månad på orterna Arboga, Kolsva, Kungsör, Köping.  Ingen föranmälan krävs.

Du kan få hjälp mellan de månadsvisa mötena genom att kontakta någon av våra funktionärer. Kontaktuppgifter per funktionär och ämnesområde hittar du här: VMS Kontakter – Studiecirklar och utbildning

Aktuella datum och tider för respektive ort framgår av VMS program, VMS kalender och i medlemsbladet AnSpråket. Vanligtvis finns uppgifterna även på respektive kommuns kommuns aktivitetsdagbok och påminnelser skickas ut via e-post och VMS Facebook-grupp.

Nybörjare kan få en översiktlig presentation av hur man kommer igång och det är ett tillfälle att få hjälp med problem i den egna forskningen. Det går bra att anmäla sig till studiecirklar och att bli medlem i VMS.

VMS verksamhet "Släktforskarhjälp - öppet för alla" sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och är av typen "Annan folkbildningsverksamhet". Det innebär att VMS är skyldiga att lämna en deltagarlista till studieförbundet efter mötet med deltagarens namn, adress, kontaktuppgift och personnummer.

VMS hantering av personuppgifter framgår av VMS integritetspolicy