Västra Mälardalens Släktforskare

VMS håller ”Öppet hus” för alla som är intresserad av släktforskning en gång per månad på orterna Arboga, Kolsva, Kungsör, Köping.

Aktuella datum och tider för respektive ort framgår av VMS program, VMS hemsida och i medlemsbladet AnSpråket. Vanligtvis finns uppgifterna även på respektive kommuns hemsida/aktivitetsdagbok

"Öppet hus" är öppet för alla som är intresserad av släktforskning. Nybörjare kan få en översiktlig presentation av hur man kommer igång. Det går bra att anmäla sig till en studiecirklar och att bli medlemskap i VMS på "Öppet hus". Det är också ett utmärkta tillfällen att få hjälp med problem i den egna forskningen.

VMS verksamhet "Öppet hus" sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och är av typen "Annan folkbildningsverksamhet". Det innebär att VMS lämnar ett underlag till Studieförbundet Vuxenskolan, på vilka som deltagit under respektive träff. I det underlaget behöver Studieförbundet Vuxenskolan dina personuppgifter som namn, adress, kontaktuppgift och ditt personnummer. Detta för sin rapportering till myndigheten som beviljar studieförbunden medel för utbildningsverksamheten.

VMS hantering av personuppgifter framgår av VMS integritetspolicy

-

Nästa händelse