Västra Mälardalens Släktforskare

En viktig del i fortbildningen av VMS medlemmar är föreningens medlemsmöten med inbjudna föredragshållare.

Släktforskning är en spännande verksamhet med snabbt ökande tillgång på information från olika arkiv, inte minst via Internet. Att lyssna på vad andra forskare och nyckelpersoner i vårt samhälle kan berätta om hur det var förr, är inspirerande.

VMS hämtar föredragshållarna från arkivhållare och andra aktörer som tillhandahåller information, från andra forskare och experter inom specifika områden samt från personer som har eller har haft intressanta uppdrag i vårt samhälle.

Föreläsarprogrammet uppdateras terminsvis höst och vår. Aktuella föredrag framgår av VMS programblad och på VMS hemsida. Medlemmarna får även en påminnelse via mail inför respektive medlemsmöte.

Platsen för mötena är vanligtvis FORUM i Köping. VMS mål är att något möte per termin ska hållas på någon av övriga orter i KAK.

VMS medlemsmöten med inbjudna föredragshållare är ett kulturarrangemang i samverkan med NBV.

Här finns gällande program!

Nästa händelse

02 dec 2019
17:00 - 19:30
Öppet Hus i Kolsva
Brukskyrkan i Kolsva
02 dec 2019
18:30 - 21:00
Medlemsmöte med föredrag av Jan Torwang
Globen på Forum, Västra Långgatan 2, Köping
04 dec 2019
17:00 - 19:30
Öppet hus i Köping
VMS Lokal på Forum, ingång från Västra Långgatan 2
05 dec 2019
16:00 - 19:00
Öppet Hus i Arboga
Biblioteket Arboga
09 dec 2019
15:30 - 18:30
Öppet hus i Kungsör
Biblioteket Kungsör
18 jan 2020
Släktforskningens dag