Västra Mälardalens Släktforskare

Logga in

En viktig del i fortbildningen av VMS medlemmar är föreningens medlemsmöten med inbjudna föredragshållare.

Släktforskning är en spännande verksamhet med snabbt ökande tillgång på information från olika arkiv, inte minst via Internet. Att lyssna på vad andra forskare och nyckelpersoner i vårt samhälle kan berätta om hur det var förr, är inspirerande.

VMS hämtar föredragshållarna från arkivhållare och andra aktörer som tillhandahåller information, från andra forskare och experter inom specifika områden samt från personer som har eller har haft intressanta uppdrag i vårt samhälle.

Föreläsarprogrammet uppdateras terminsvis höst och vår. Aktuella föredrag framgår av VMS programblad och på VMS hemsida. Medlemmarna får även en påminnelse via mail inför respektive medlemsmöte.

Platsen för mötena är vanligtvis FORUM i Köping. VMS mål är att något möte per termin ska hållas på någon av övriga orter i KAK.

VMS medlemsmöten med inbjudna föredragshållare är ett kulturarrangemang i samverkan med NBV.

Här finns gällande program!

Nästa händelse

09 jan 2020
16:00 - 19:00
Öppet Hus i Arboga. Tema: ”Vad finns i Riksarkivets Digitala Forskarsal
Biblioteket Arboga
13 jan 2020
17:00 - 19:30
Öppet Hus i Kolsva
Brukskyrkan i Kolsva
14 jan 2020
17:00 - 19:30
Öppet hus i Köping
VMS Lokal på Forum, ingång från Västra Långgatan 2
18 jan 2020
Släktforskningens dag
20 jan 2020
15:30 - 18:30
Öppet hus i Kungsör. Tema: Forska om Dina torp och gårdar!
03 feb 2020
15:30 - 18:30
Öppet hus i Kungsör. Tema: Nordkalottens folk med boksläpp
Kungsörs bibliotek