Västra Mälardalens Släktforskare

VMS studiecirklar genomförs i samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Målet med en studiecirkel är att cirkeldeltagarna tillsammans ska studera det ämne cirkeln handlar om. VMS/NBV tillhandahåller en cirkelledare med goda kunskaper i ämnet, men det förutsätts att alla deltagare bidrar till deltagarnas kunskapsutveckling. Detta till skillnad från en "kurs" med en kursledare som föreläser.

Varje cirkel har en studieplan. VMS har tillsammans med NBV fördefinierat studieplaner för det återkommande cirkelutbudet. Deltagarna har dock friheten att anpassa cirkeln till deltagarnas speciella behov inom ramen för ämnet.

Anmälan till en cirkel kan göras via "Anmälningar till aktiviteter" här på VMS hemsida. Där hittar Du även mer detaljerad information om cirkeln genom att klicka på cirkelrubriken. Behöver Du hjälp eller har frågor kontakta VMS Utbildningssamordnare, aktuell cirkelledare eller någon av våra funktionärer vid "Öppet hus". Anmälan är bindande och bekräftas med ett mail med dina bokningsuppgifter. Det går att avbeställa deltagande i en cirkel fram till en (1) vecka före cirkelstart.

Inför cirkelstarten meddelar VMS Utbildningssamordnare deltagarna till NBV via ett underlag för närvarolista. I det underlaget behöver NBV ditt personnummer. Detta för sin rapportering till myndigheten som beviljar studieförbunden medel för utbildningsverksamheten. Personnumret behövs även för den försäkring NBV har och som omfattar alla deltagare. Den gäller för "olyckor" på väg till cirkeln, under den och på vägen hem från cirkeln. VMS hantering av personuppgifter framgår av VMS integritetspolicy.

Innan cirkelstarten skickar NBV eller VMS en kallelse med information om cirkeln, plats och datum för cirkelstart mm, samt kontaktuppgifter till cirkelledaren/ledarna.

Med kallelsen från NBV följer en faktura för betalning av kursavgift om cirkeln kräver en deltagaravgift.
Kursavgiften omfattar NBV kostnad för cirkel, eventuellt abonnemang på t.ex. Arkiv Digital och eventuellt inhyrda föreläsare. Om deltagaren redan har ett abonnemang hos aktuell leverantör läggs kursabonnemanget till detta. Kursabonnemanget aktiveras i samband med kursstarten med en kod som cirkelledaren tillhandahåller.

Studiematerial knutet till respektive cirkeltyp ingår generellt inte i avgiften. Detta för att inte i onödan tvinga på deltagarna litteratur som de kanske har tillgång till på annat sätt. Aktuell studielitteratur kan dock köpas av VMS via cirkelledaren. Ett undantag är nybörjarcirkeln SF Grunder där NBV bjuder på kurshäftet.

För att cirkeldeltagarna ska få fokusera på cirkelns ämne är det viktigt att alla deltagare har grundläggande kunskap om hur man använder en dator och söker information på Internet.

Det är en fördel att använda egen dator under cirkeln. Trådlöst nätverk (WiFi) används för att kommer ut på Internet. Om du är tveksam till att allt fungerar med din dator, hjälper vi dig att kontrollera det före cirkelstarten. Kontakta VMS Utbildningssamordnare eller aktuell cirkelledare.
VMS har egna datorer som deltagarna kan använda under cirkelträffarna men dessa måste bokas innan cirkelstart.

Efter avslutad cirkel ordnas återträffar med aktuellt ämne som tema, om deltagarna efterfrågar det. Dessa är öppna även för personer som inte deltagit i en cirkel i ämnet men som vill bilda sig en uppfattning om det via tidigare deltagare. Exempel är det vi kallar "Släktboksfika", "DNA-café" etc.

Välkommen till VMS/NBV studiecirklar och återträffar!