Föredrag ”Riksarkivets digitala forskarsal” av Mariia Mähler, Riksarkivet. Föredraget inspelad på medlemsmötet 2022-03-17.

Inspelningen är åtkomlig för medlemmar:

1. Logga in på webbplatsen

2. Klicka på länken!