Peter Niwongs DNA föredrag på årsmötet spelades in.

Inspelningen är åtkomlig för medlemmar:

1. Logga in på webbplatsen

2. Klicka på länken