0. Inledning

Jag heter Sven Edman och är född och uppvuxen i Frödinge i Småland. I början av 1980-talet deltog jag i en släktforskningskurs i Köping. Den kursen avslutades med ett besök vid Landsarkivet i Vadstena. Under några intensiva timmar beställde jag fram handlingar ur arkivet och innan dagen var slut hade jag spårat min anfader, Samuel Edman född 1739-05-07 i Hult i Jönköpings län. Samuel var soldat 1758-1788 för Boaryd nr 133 i Hult och tillhörde Calmare regemente.

Min forskning har sedan fortsatt genom åren, till och ifrån, både på djupet och på bredden. Hittills har jag registrerat
ca 3 500 personer i Disgen-programmet. Där ingår också flera grenar på min hustrus sida. För några år sedan slogs jag av häpnad över att hitta anknytningar till Köping i Västmanland (inte Köping på Öland!). Genom att leta vidare efter en ingift morbror till min hustru fann jag ett släktled som förde till Köping i början av 1810-talet. Det var en handelsman, Anders Israel Nordendahl född 1772-12-12 i Fellingsbro(T). Han gifte sig 1797 i Köping med Anna Elisabeth Wadsten.  Anders Nordendahl arbetade först som bodbetjänt i Wadstenska huset och sedan som handelsman.

Familjen flyttade 1812 till Ekbolanda, Hagby, Uppsala(C) och senare till Stockholm. Tre generationer levde sedan i Stockholm. En son flyttade i mitten av 1910-talet till Söderbärke(W) och senare via Norrköping och giftermål till en gård i Frödinge. Visst är det intressant att släktforska!

1. Familjer

Edman: Blackstad(H) 1859-, Edshult(F) 1807-, Frödinge(H) 1859-, Göteborg(O) 1877-, Hult(F) 1739-, Kaga(E) 1930-, Karlstorp(F) 1836-, Kristberg(E) 1904-, Kråkshult(F) 1830-, Ledberg(E) 1930-, Norrköping(E): Matteus 1889-, Sankt Johannes 1900-, Sankt Olai 1900-; Pelarne(H) 1899-, Sankt Göran(AB), Södra Vi(H) 1839-, Vimmerby(H) 1876-, Ökna(F) 1867-.

Alexandersson: Frödinge(H) 1929-, Odensvi(H) 1866-, Västervik(H) 1900-.

Nordendahl: Fellingsbro(T) 1772-, Köping(U) 1797-, Hagby(C) 1812-,
Stockholm(AB) 1820-, Hudiksvall(X) 1830-, Enånger(X) 1842-, Forsa(X) 1871-,
Torp(Y) 1873-, Mellösa(D) 1880-, Hedvig Eleonora(AB) 1900-.

2. Församlingar

Blackstad(H), Djursdala(H), Edshult(F), Fellingsbro(T), Frödinge(H), Göteborg(O), Hallingeberg(H), Hjorted(H), Horn(E), Hycklinge(E), Hult(F), Kaga(E), Karlstorp(F), Kisa(E), Kristberg(E), Kråkshult(F), Köping(U), Ledberg(E), Locknevi(H), Lönneberga(H), Motala(E), Norrköping(E): Matteus, Sankt Johannes, Sankt Olai; Odensvi(H), Pelarne(H), Södra Vi(H), Vena(H), Vimmerby(H), Västervik(H).

3. Soldatforskning

Samuel Edman från Knuthemmet, Boaryd, Hult(F), Nr 133, Calmare Regemente 1758-;
Johan Ed från Östrahult, Hult(F), Nr 123, Calmare Regemente 1789-;
Karl Johan Lejon från Gölgeryd, Södra Vi(H), Nr 93, Kalmar regemente 1843-;

4. Hembygdsforskning

Det är speciellt två byar i Frödinge(H) i Småland som intresserar mig. Det är byn Brantestad där jag har vuxit upp och Frödingehult där min hustru Ann-Charlotte är uppväxt. På mina svärföräldrars marker har det legat flera torp. Jag har lokaliserat ett antal husgrunder och hittat intressant information bland Lantmäteriets kartor och handlingar från såväl Storskiftet 1784 som Laga skiftet 1881-1885.

E-post: Sven Edman