Under 2014 gick tolv av Sveriges drivande DNA-släktforskare samman och grundade SSGG, the Swedish Society for Genetic Genealogy eller Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi.

Syftet med SSGG är att vara ett stöd för släktforskarna och driva DNA-släktforskningen i Sverige framåt. SSGG är ett nätverk där man träffas över Internet, främst via Facebookgruppen DNA-anor (men också fysiskt ibland) och där alla kan vara med. Det kostar inget att vara medlem i nätverket utan alla bidrar istället med sitt engagemang och sina kunskaper i stort som smått inom DNA-släktforskningen. Läs mer på SSGG:s hemsida.