Genealogiska Föreningen, GF, anordnade 23 november 2013 en DNA-dag i Stockholm. Två av föredragen filmades:

DNA-jämförelse som verktyg i släktforskning, Magnus Bäckmark
Senaste nytt inom DNA-släktforskningen och om Buresläktens stamfaders Y-kromosom, Peter Sjölund

Se dessa på GF:s hemsida.