Västra Mälardalens Släktforskare

Släktforskning med hjälp av DNA har spritt sig med väldig fart i så gott som hela världen, minst 40 000 i Sverige och ca 10 miljoner i hela världen. I VMS är det minst 87 medlemmar och dessutom minst 68 anhöriga eller vänner till medlemmar, som topsat sig och registrerat sig på ett av de företag (Family Tree DNA), som analyserar topsningen. Man bör emellertid känna till att DNA-forskningen inte ersätter vanlig släktforskning utan är en ny möjlighet att hitta flera släktingar.

Det finns flera DNA-test, som man kan göra. Vi brukar rekommendera det autosomala, som Family Tree DNA kallar Family Finder. Det kan hitta ättlingar till förfäder på både mans- och kvinnosidan, ca 5-6 generationer. Släktingen själv eller ättlingar till denne/denna måste ha testat sig. Ett annat test är Y-DNA, som bara kan tas av män och går tillbaka hur långt som helst men endast på manssidan, farfars farfar osv. och ett tredje är mitokondrie-DNA, som kan tas av både män och kvinnor men går bakåt på enbart kvinnosidan. Söner för inte detta DNA vidare men ärver det av sin mor. Det går också väldigt långt tillbaka i tiden. Själva topsningen behöver man bara göra en gång. Vill du köpa ett annat test också, t.ex. Y-DNA så behöver man bara beställa det hos Family Tree DNA. Y-DNA används mest, när man letar efter en okänd fader på rena manssidan eller vill få veta om en viss person verkligen är rätt far. Det kan alltså bekräfta att en son har annan far än den som står i kyrkboken men inte vilken person det är.

Under 2014 gick tolv av Sveriges drivande DNA-släktforskare samman och grundade SSGG, the Swedish Society for Genetic Genealogy eller Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi.

Syftet med SSGG är att vara ett stöd för släktforskarna och driva DNA-släktforskningen i Sverige framåt. SSGG är ett nätverk där man träffas över Internet, främst via Facebookgruppen DNA-anor (men också fysiskt ibland) och där alla kan vara med. Det kostar inget att vara medlem i nätverket utan alla bidrar istället med sitt engagemang och sina kunskaper i stort som smått inom DNA-släktforskningen. Läs mer på SSGG:s hemsida.