Bli medlem i Västra Mälardalens Släktforskare

Ett medlemskap i Västra Mälardalens Släktforskare kostar 200 kr per år för den första personen i familjen som blir medlem, och 100 kr per person för övriga familjemedlemmar. Som familjemedlem räknas personer bosatta på samma adress.

Till personer som ej fyllt 25 år erbjuder vi ungdomsmedlemskap för 100 kr per år.

Nya medlemmar som tillkommer under årets sista kvartal betalar vid inträdet gällande årsavgift för det kommande året. Avgiften inkluderar då de kvarvarande månaderna för innevarande år.

Du kan anmäla dig på vår hemsida och sätta in medlemsavgiften på Bankgiro 866-1514.
Om du betalar via inbetalningskort ska du på blanketten ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt personnummer.

Vid betalning på annat sätt (t.ex. via Internetbank), så fyller du i formuläret nedan och skickar in den.

Adressändringar meddelas kassören.

Meddelande om utträde lämnas till kassören.

Läs om Medlemsmatrikeln här.

V.v. fyll i nedanstående fält för att ge oss Dina kontaktuppgifter.

Captcha image 2010Captcha image 3113Captcha image 1344Captcha image 8921