Drygt 70 medlemmar kom till föreningens årsmöte som genomfördes i Teatersalongen på IOGT-NTO-Forum i Köping. Programmet för kvällen inleddes med årsmötesförhandlingar under mötesordförande Bo Asps effektiva ledning. Styrelsens bemanning för 2020 förändrades genom att antal styrelsemedlemmar utökades från 10 till 11 samtidigt som Ritwa Åstedt och Taimi Svensson efter många förtjänstfulla år inte ställde upp för omval. Lars-Erik Käll och Eva Larspers ersätter Ritwa och Taimi som ledamöter. Christer Berggren blev invald som ledamot. Posten om ordförande blev vakant så den nya styrelsen fick som uppdrag att hitta en ny ordförande. Avgående ordförande Lars-Erik Käll önskar efter fyra år som ordförande, återgå till att fokusera mer på föreningens studieverksamhet och lokalt aktiviteterna i Kungsör.

Under övriga frågor informerade Krister Jansson om den flytt till nya lokaler föreningen tvingas göra senast till den 15 mars. Forum-huset har köpts av Köpings Kommun. Vår lokal ska användas för annan verksamhet men vi kommer troligen att kunna fortsätta hyra lokal för medlemsmöten i Globen och Teatersalongen. Vilken lokal vi ska flytta till är inte klart. NBV, som hyr lokal åt oss idag, har som ambition att fortsätta vara vår hyresvärd. Ett alternativ är hörnlokalen mot stora torget i huset på andra sidan Västra Långgatan där jordbrukskassan höll till en gång i tiden. Krister är vår ”flyttgeneral” och återkommer så fort vi vet mer.

Erik Magnusson. Foto: Lars-Erik Käll
Erik Magnusson. Foto: Lars-Erik Käll

Nästa programpunkt var ett spännande föredrag om Köpings historia. Efter fikapausen tog Erik Magnusson, historielärare i Köping, över stora scenen och verkligen underhöll oss med en 2500 år lång berättelse om Köpings tillkomst på drygt en timme. Hur många av oss har inte funderat på vad som finns i Ströbohög? Det vet vi fortfarande inte säkert efter Eriks föredrag, men vi vet en hel del mer om Strö som mötesplats. Två vägar från Himmetahållet i väster och Kolsvahållet i norr trampades upp under perioden 500 år f.Kr. till 400 år e.Kr. Strö blev en naturlig plats med en liten hamn för lokala hövdingar att bo på. De levde på jakt och fiske och folket som passerade. Vid den tiden gick Mälarens vatten ända upp till Strö.

I samband med två stora vulkanutbrott på 530-talet som förmörkade solen och skapade svält och nöd tog Svear från Uppsalatrakten, Vendel, över makten över ”Svealand” och behöll den till vikingatidens början omkring år 800 e.Kr. Erik berättade målande om hur handelsplatsen och boplatsen, som låg vid Strö, flyttades allteftersom landhöjningen gjorde att vattenlinjen drog sig söder ut. Handelsplatsen då med namn som Gimbirtuna som senare blev Jämmertuna och Tuna. Strö höll hela tiden kvar en central roll, men mer som ett andligt maktcentrum med handelsplatsen vid Tunadal och senare vid Stora torget och med hövdingaboställen vid Nyckelby och senare Norsa. Erik avslutade med att härleda hur namnet Köping kom till med ursprung från Anglosaxiskans ”Kypungh”, ett språk som kom med inflyttningen av missionärer från England. Även korset i Köpings vapen härstammar därifrån.

Vi tackar Ritwa och Taimi för sina insatser i styrelsen, Bosse för ett väl genomfört årsmöte och Erik för det intressanta föredraget!

Lars-Erik Käll, avgående ordförande