Jan Hultberg. Foto: Åke DahlqvistInför nästan 90 medlemmar öppnade Jan Hultberg årsmötet och överlämnade ordförandeklubban till mötesordförande Bo Asp. Verksamhetsberättelsen och ekonomiredovisningen visade att verksamheten 2015 genomförts i stort sett som planerat med en omsättning på 167 000 kr, ett underskott på 12 500 kr och en behållning vid årets slut på 182 600 kr. Den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet.

Innan valet av styrelse för 2016 genomfördes, beslutades att styrelsen skulle utökas med en ledamot. Bakgrunden är att rollen som utbildningssamordnare varit en uppgift utanför styrelsen. Lars-Erik Käll, som skött den sysslan, har varit adjungerad vid styrelsemötena. Eftersom han var valberedningens förslag till ny ordförande för 2016 påverkas utbildningssamordningen. Med en tionde ledamot i styrelsen blir den en del i styrelsearbetet.

Krister Jansson hade meddelat valberedningen att han efter fyra år som ordförande önskade avgå men att han gärna är kvar i styrelsen. Till ny ordförande valdes Lars-Erik Käll. Det andra nya ansiktet i styrelsen är Ingje Karlsson och Krister Jansson är kvar som suppleant.

Styrelsen för 2016 har alltså åtta ordinarie ledamöter och två suppleanter:

  • Lars-Erik Käll ordförande
  • Jan Hultberg vice ordförande
  • Sven Edman kassör
  • Lars Åhlin sekreterare
  • Peder Vikström materielansvarig
  • Ritwa Åstedt ledamot
  • Åke Dahlqvist ledamot
  • Ingje Karlsson ledamot
  • Taimi Svenson suppleant
  • Krister Jansson suppleant

Revisorerna och valberedningen omvaldes.

Innan övriga frågor fick Lars-Erik tillfälle att presentera sig:

Lars-Erik Käll. Foto: Åke Dahlqvist

"Att stå här som nyvald ordförande i denna fina förening känns nog lite som att vinna ett pris på en gala typ idrottsgala. Det är dock en stor skillnad. På idrottsgalan har personen gjort en sig förtjänt av priset. Här återstår att visa att jag är förtjänt av utmärkelsen. På galorna tackar de allt och alla. Jag vill också framföra ett stort tack för det förtroende valberedning, styrelsen och ni visat mig.

Det är en nybörjare inom släktforskningsområdet ni valt till ordförande. Det var först efter pensioneringen från Flyget i Arboga som jag via öppet hus i Kungsör 2012 kom in på den banan. Jag frågade Anders Johansson vilket släktforskningsprogram han använde. Svaret var DISGEN och sen var jag igång. Nästa steg var att Krister Jansson vädjade hösten 2012 om hjälp med släktforskardagarna. Ett mail till honom och jag blev med i ett mycket roligt projekt. Samtidigt ville Åke Dahlqvist ha hjälp med utbildningsverksamheten. Det har också varit en rolig uppgift.

Att bli ordförande för en förening med 450 medlemmar är stort. Jag har en del poster i andra föreningar men ingen med så många medlemmar. Det känns dock tryggt med de tre tidigare företrädarna kvar i styrelsen, Jan Hultberg som vice ordförande och övriga erfarna ledamöter. Utbildningsverksamheten behöver vi organisera om lite. Vi har börjat diskutera att fördela lite mer ansvar till cirkelledarna. Mer om detta senare.
Avslutningsvis upprepar jag - Ett stort tack för ert förtroende! / Lars-Erik"

Det visade sig att det bara fanns en övrig fråga. Sven Edman, som sköter vårt medlemsregister, frågade om det är ok att lägga till telefonnummer till medlemmarna i den. Han får ofta frågan varför det inte är med. Svaret är att det är ok. Om någon inte vill att det ska vara med så räcker det att meddela det till Sven.

Efter en fikapaus med gott kaffe och en wienerbrödsliknande bulle återsamlades mötesdeltagarna för kvällens två föredrag. Först en kort presentation av vårt "Glasplåtsprojekt" av Ingje Karlsson. Därefter berättade Brage Lundström och hur han gör släktböcker med hjälp av DISGEN och PowerPoint, kopieringsapparat och bokbindning på köksbordet.

Avgående styrelseledamöter kommer att avtackas vi senare tillfälle.