Sten Andersson har sammanställt artikeln om Strömsholms kompani.

År 1806–1807 och 1818 ur generalmönsterrullorna.

1809 hämtat ur brödmönsterrullan. I rullan förekommer i flera fall texten ”avförd avgången i Finland ”. Efter kontroll i kyrkböckerna så finner man att där är texten ”död i kriget eller död i Finland”.

Kompaniet begär även ersättning (en ny soldat från rotet) och varför man använt ”avgången” är okänt.

Vargering (vargeringssoldat) var ersättare, en reserv som snabbt kunde sättas in om ordinarie soldat stupat eller blivit sjuk och oförmögen till tjänst. Vargering avskaffades år 1811.