Västra Mälardalens Släktforskare

Västra Mälardalens Släktforskare har haft ytterligare ett välbesökt medlemsmöte. Det var den välkända släktforskaren Anna-Lena Hultman från Hössna i trakten av Ulricehamn, som gästade VMS. Hon har under lång tid ägnat sig åt att försöka ta reda på egna och andra släktforskares släktingar i framför allt Nordamerika. Hon gav oss många råd och exempel på hur man forskar efter emigranter. 

Några av tipsen:

  • Börja med att leta efter brev, vykort och adressböcker. Får man tag i en adress, kan man försöka skriva till den adressen, men inte klistra igen brevet. Om inte adressaten eller dess ättlingar finns kvar, kanske någon, som vet vart de flyttat, blir nyfiken och öppnar brevet.
  • Titta i husförhörslängder och flyttningslängder. Tänk på att emigranter ofta bytte efternamn vid emigrationen. En kvinna, som hette t.ex. Andersdotter bytte till Anderson, någon som hette Söderström bytte till Soderstrom, som senare kanske blev Soder.
  • Många från samma plats i Sverige flyttade ofta till samma plats i USA.
  • Hela resan kunde köpas i Sverige. 1890 kostade en resa till Chicago 125 kr. I passagerarlistorna var barns ålder ofta uppgiven lägre än den riktiga, eftersom resans pris då blev lägre. Något att ta i beaktande!
  • Svenska präster förde med sig vanan att föra kyrkoböcker. Många sådana finns filmade i Växjö. De lutherska prästerna förde kyrkoböckerna bäst.
  • Använd även CD-skivan Emibas.
  • Sök i Svenskamerikanska kyrkoarkiv, SAKA, som finns på mikrofilm på Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. Dataregister till SAKA finns på Utvandrarnas hus i Växjö.
  • Om man får reda på när och var någon släkting dött, kan man söka efter dödsrunan i någon lokal tidning. Man kan också skriva till det lokala biblioteket och be att få en kopia av dödsrunan. Det finns ovanligt många dödsrunor efter metodister! Svenska emigrantinstitutet har många tidningar på mikrofilm. I de svenskamerikanska tidningarna kan man hitta berättelser, skandaler, om besök i Sverige, självmord, om bilolyckor mm.

Anna-Lena Hultman visade oss också många länkar till olika databaser såsom passagerarlistor (Ellis Island), folkräkningar i USA (Census från 1790 till 1930 varav den från 1900 är bäst). Hon betonade att när man sökte i olika databaser, skulle man inte fylla i för många uppgifter! Sök många gånger, dvs. ge inte upp för lätt! 

I en sammanställning ”Emigrantforskning - Tips och länkar”, som vi fick, finns en mängd länkar till bl.a. militära databaser, register med födda, vigda, döda och pass och medborgarskap. Denna sammanställning med klickbara länkar kan man få via e-post direkt av Anna-Lena Hultman eller av ordf. i VMS alternativt klicka på länken ovan.

Många frågor ställdes efter hennes föreläsning och ytterligare tips gavs till de mycket nöjda släktforskarna.
Anna-Lena Hultman

2009-05-05

2009-05-05

2009-05-05