Västra Mälardalens Släktforskare

På tisdagskvällen den 8 mars 2016 gästades Släktforskarföreningen av förre biskopen i Västerås stift, Claes-Bertil Ytterberg. Vår ordförande, Lars-Erik Käll, introducerade Claes-Bertil med en presentation av dennes utbildning och karriär. Det visade sig att den förre biskopen från början studerat såväl matematik som teknik. Därefter följde studier i teologi ända fram till en disputation inom detta område. Yrkesliv och karriär ägnades sedan åt den Svenska Kyrkan.

Claes-Bertil inledde med att berätta om den gamla biskopsgården i Västerås, som var hans bostad under de tjugo år han tjänstgjorde som biskop. Det stora gula huset har anor ända till 1300-talet och är därmed Sveriges äldsta biskopsgård. Ett antal om- och tillbyggnader har givetvis ägt rum under århundradena. Den största ombyggnationen genomfördes 1730-1732.

Att bo i ett så gammalt och stort hus där så många företrädare i ämbetet bott väcker naturligtvis en del frågor. Den vanligaste frågan, enligt Claes-Bertil, är om det spökar där. Vid ett tillfälle fick ett medium tillfälle att hälsa på i gården. Mediet kunde därvid omgående meddela att ett antal prästers och biskopars andar var närvarande. Men Claes-Bertil försäkrade oss att han definitivt inte tror på några spöken.

Biskopsgården kunde ha gått ett hemskt öde till mötes i slutet av 1800-talet. Då ville nämligen dåvarande biskopen Gottfrid Billing att huset skulle rivas. Som väl var mötte detta så starkt motstånd att byggnaden kunde bevaras.

Claes-Bertil Ytterberg lät oss följa med på en blodig och händelserik resa bland hans företrädare på 1500-talet. I början av 1600-talet var det så dags för den mycket berömde Johannes Rudbeckius att tillträda ämbetet. Rudbeckius har gjort sig känd som drivande kraft bakom bibelöversättningen 1617 och regler för kyrkobokföringen. Han är också ihågkommen för att ha grundat Sveriges första gymnasium och flickskola i Västerås. Rudbeckius blev aldrig ärkebiskop, möjligen beroende på svårigheter att komma överens med Axel Oxenstierna. Johannes Rudbeckius har dock hedrats med en staty av Carl Milles utanför domkyrkan i Västerås.

Ytterberg berörde också kyrkans starka ställning och den stränga ordning som förbjöd religiösa sammankomster utanför kyrkans kontroll. Dåvarande biskopen Fahlcrantz såg till att bestraffa baptister. Det så kallade konventikelplakatet anses vara en av anledningarna till emigrationen under 1840- och 1850-talen. Det upphävdes 1858, men fullständig religionsfrihet fick vi inte i Sverige förrän 1951.

Efter avslutat föredrag fick Claes-Bertil besvara ett stort antal frågor. Han konstaterade att kyrkans biskopsgårdar inte förefaller hotade i dagsläget, men prästgårdarna är däremot under avveckling. Detta kallade den förre biskopen för ett pågående kulturmord.

Lars-Erik Käll framförde föreningens varma tack för ett mycket intressant föredrag.

Claes-Bertil Ytterberg avtackas av Lars-Erik Käll. Foto: Åke Dahlqvist
Claes-Bertil Ytterberg avtackas av Lars-Erik Käll. Foto: Åke Dahlqvist