Västra Mälardalens Släktforskare

Anna-Lena Hultman. Foto: Åke Dahlqvist
Anna-Lena Hultman.
Foto: Åke Dahlqvist

Vid det mycket välbesökta medlemsmötet den 3/11 2015 (över 100 deltagare!) fick vi lyssna till en mycket intressant presentation av gårdsforskning. Eller gårdsgenealogi som kvällens föredragshållare Anna-Lena Hultman föredrog att kalla det. Anna-Lena är ju en välkänd profil i släktforskarsammanhang med meriter som ledare för stora projekt inom Sveriges Släktforskarförbund. Nu visade hon sig även ha gedigna kunskaper inom hembygdsforskning.

Kombinationen släkt- och hembygdsforskning är egentligen rätt naturlig. Kartläggningen av en bygds utveckling och historia blir mer levande om man låter människorna som levt och bott där framträda med sina olika levnadsöden.

Anna-Lena visade hur man kan hitta uppgifter om alla landets fastigheter, på landsbygd såväl som i tätorter. Se PDF-filen nedan över tillvägagångssättet vid forskning på Internet. Något som gör det hela ännu mer spännande och givande är om man har turen att ha tillgång till ett gårdsarkiv. D v s handlingar som följt med gården under dess olika ägare genom decennier eller t o m sekler.

När man följer en gårds historia i en by där arvsskiften och t ex laga skifte genomförts, ställs man inför speciella problem. Detta åskådliggjordes av Anna-Lena genom några belysande exempel.

Avslutningsvis fick vi se hur man söker i Lantmäteriets kartor på nätet. Se PDF-filen nedan. Kartor är givetvis ett naturligt och nödvändigt komplement till lagfartsböcker och fastighetsböcker samt övriga dokument som är nödvändiga för att uppnå ett gott resultat vid gårdsforskning.

Vi tackar Anna-Lena Hultman för ett mycket kunnigt och inspirerande föredrag, kryddat med en hel del roliga historier och anekdoter.

Publikbild från Gårdsforskningsmötet 151103. Foto: Åke Dahlqvist
Publikbild från Gårdsforskningsmötet 151103. Foto: Åke Dahlqvist