Västra Mälardalens Släktforskare

Elisabeth Thorsell. Foto: Åke Dahlqvist
Elisabeth Thorsell.
Foto: Åke Dahlqvist

Vid det välbesökta medlemsmötet den 3:e mars 2015 hade vi glädjen att få lyssna till en verklig auktoritet på området emigrantforskning. Det var Elisabeth Thorsell som föreläste under rubriken ”Vägen till Amerika”. Elisabeth är en välkänd släktforskare sedan många år, och sedan länge specialiserad på emigration till Nordamerika. Hon är nyligen hemkommen från sitt årliga besök i Salt Lake City, där hon arrangerar släktforsknings-workshops för svenskamerikaner, som söker sina svenska rötter.

Elisabeth beskrev bakgrunden till den stora vågen av utvandrare från Sverige under 1800-talet. Missväxt och religiös förföljelse, folk som svalt och tvingades tigga till sitt uppehälle gjorde att så många som en fjärdedel, ca 1,3 miljoner, av landets befolkning gav sig iväg. Och hur gick det då för dessa människor i det nya landet?

Eftersom Vilhelm Mobergs utvandrarepos starkt påverkat oss, föreställer vi oss gärna att de nya invånarna fick ett stycke mark att odla upp och försörja sig på. Så var också fallet för många. Man kunde under vissa villkor få 80 tunnland mark gratis. Men många utvandrare blev också arbetare i t ex gruv- och stålindustrin.

De som har sina anor i Mälardalen har säkert märkt att härifrån utvandrade inte speciellt många människor. Det beror på att här fanns ganska gott om arbete för folk, så inte så många kände sig tvingade att ge sig av.

Vad finns det då för hjälpmedel en släktforskare kan använda sig av för att spåra ”sina” emigranter? Man kan konstatera att det finns ett antal användbara databaser och hemsidor på nätet (se länklista nedan). Området är dessutom väl belyst i facklitteraturen, bl a av Elisabeth Thorsell (se litteraturlista nedan). Dessutom finns CD-skivan ”Emigranten populär”.

Elisabeth avtackades av kvällens konferencier, Åke Dahlqvist, med den senaste Köpingsboken samt med varma applåder från den stora publiken.

Foto: Åke Dahlqvist
Foto: Åke Dahlqvist