Västra Mälardalens Släktforskare

Mats Svegfors. Foto: Åke DahlqvistMats Svegfors vill öka förståelsen för levnadsvillkoren på 1700- och 1800-talen med hjälp av fiktion. Vid medlemsmötet den 4 november 2014 fick vi ta del av ett mycket intressant och tankeväckande föredrag, där vår förre landshövding redogjorde för sitt pågående ”pensionärsprojekt”. Mats har som mål att i en romansvit beskriva fyra kvinnoöden från 1718 till 1891. De fyra kvinnorna är fiktiva, men placerade i så autentisk miljö som möjligt. Handlingen utspelar sig i våra trakter med avstamp i Karmansbo och vidare över Köping till Västerås.

Att skapa en sann bild av livet för vanligt folk under 1700-talet, innebär betydande problem genom bristen på källmaterial. Kyrkoböcker, rättegångsprotokoll, bouppteckningar mm ger en del av miljön, men för att få en mer heltäckande skildring av levnadsvillkoren behöver författaren även använda sin fantasi. Här gav Mats Svegfors några belysande exempel på hur han försökt sätta sig in i sina romanfigurers situation. Avsaknaden av transportmedel och kommunikationsmöjligheter innebar att människor som flyttade ett antal mil från varandra sällan återsågs eller ens hade någon mer kontakt. Här spelade naturligtvis också den bristfälliga skrivkunskapen in. Fysiologiskt sett var människorna lika oss. Vad de tänkte och kände och drömde var givetvis präglat av det samhälle de levde i. Häxprocesserna skrämde långt in på 1700-talet.

För oss släktforskare är det värdefullt om vi kan skapa oss en bild av våra anfäders och anmödrars levnadsförhållanden, precis som Mats Svegfors skapar sig en bild av sina romanfigurers situation. Det ger ett mervärde till vår forskning, som mestadels består av ett fåtal kända fakta och årtal.

Vi fick inte reda på när romanerna blir tillgängliga, men de kommer garanterat att bli lästa av många bland de ca 70 åhörarna. Avslutningsvis avtackades Mats av Åke Dahlqvist med boken om släkten Arpi i Köping, samt ett års medlemskap i vår förening.

Medlemsmöte 2014-011-04. Foto: Åke Dahlqvist