Västra Mälardalens Släktforskare

Karin Renman. Foto: Åke DahlqvistVid medlemsmötet den 7/10 2014 fick vi lyssna till ett fängslande föredrag av juristen Karin Renman, då hon beskrev ett människoöde hon konfronterats med i sin egen släktforskning. Föredraget handlade om en flicka, Sofia Häll från Glanshammar, som gick ett hårt öde till mötes och slutade som landsstrykerska och spinnhushjon.

Karin Renmans berättelse bygger både på fakta och antaganden. Hon söker fortfarande svar på en del frågor och bevis för att hennes teorier stämmer. Detta kan vi dock bortse ifrån när vi följer den utsatta flickans leverne under 1800-talets första hälft.

Sofia Häll var mor till Karin Renmans mormors mormor, Maria Häll, som växte upp i en fosterfamilj. Sofia hade själv ingen möjlighet att sörja för några egna barn under sin korta levnad. Sofia blev tidigt föräldralös och insatt på fattighus. Därefter bortlämnad till en fosterfamilj. Men hon blev så svårt misshandlad att hon fick flytta till en annan familj. Där hjälpte hon till i familjens jordbruk fram till 14 års ålder. Då hade Sofia fått nog och flydde. Därefter drev hon omkring i socknen.

Vid den här tiden gällde Legostadgan (Tjänstehjonsstadgan), vilken innebar att varje arbetsför person var skyldig att arbeta för sin försörjning. Om den anställde lämnade sin arbetsgivare innan kontraktsåret var över kunde polishämtning ske.

Sofia fick anställning som piga, men rymde innan kontraktsåret var till ända. Sedan följde år av "omkringstrykande", polishämtningar, rättegångar och bestraffningar. Dessutom ett par graviditeter som resulterade i barn som placerades i fosterfamiljer. Däribland föredragshållarens mormors mormor, Maria Häll.

Bland de anstalter, där Sofia bestraffades, kan nämnas Norra Korrektionsinrättningen (Spinnhuset) i Stockholm. Det elände kvinnor fick utstå där har beskrivits i flera sammanhang. Sitt slutliga öde mötte dock Sofia Häll på Spinnhuset i Göteborg, där hon drabbades av kolera och avled 1853, 28 år gammal.

En ödets ironi är att flickan som levde ett så hårt och utsatt liv, ständigt på kant med det dåtida samhället, nu har en sentida ättling som tjänstgjort som domare i samma geografiska område!

Karin Renman avtackades av kvällens konferencier, Åke Dahlqvist, med boken Arboga Minne samt varma applåder från åhörarna.