Västra Mälardalens Släktforskare

Den mycket glädjande publiktillströmningen vid fjolårets Släktforskardagar i Köping berodde säkert till en del på huvudtalaren, professor Dick Harrison. Dick var ju vid det tillfället inte bara en känd historieprofessor utan också relativt nykorad mästare i ”På Spåret”. Dicks föredrag*) blev mycket uppskattade, och det kändes väl en aning snopet att föreningens egna medlemmar, som ställde upp och slet som funktionärer, inte hade tid och möjlighet att lyssna på honom. Därför tog föreningens styrelse beslutet att anordna en repris vid ett extra insatt medlemsmöte. Och vi är glada att kunna konstatera att det blev nytt publikrekord för våra medlemsmöten med ca 150 deltagare.

Dick Harrison var som vanligt i toppform och underhöll publiken i Forum med engagerade och målande beskrivningar ur Bergslagens och Västra Mälardalens historia. Bergslagens enorma betydelse för Sveriges utveckling lyftes fram och belystes. Därutöver är dock Västmanlands historia relativt okänd, vilket kan tyckas märkligt. Dick förklarade detta med att Västmanland inte riktigt passar in i historieforskarnas mallar och därför ofta lämnats därhän. Här har man nämligen funnit både matriarkat och en hel dynasti av völvor. Det senare belagt genom arkeologiska fynd i samband med ett villabygge i Västerås. Dessutom har ett antal blodiga strider om makten utspelats i våra trakter, men dessa har hamnat i skuggan av mer spektakulära händelser i Stockholm.

Många uppskattande kommentarer kunde höras efter föredragen, och vi är mycket glada att vi åter kunde engagera Dick Harrison. Vi känner ju till hans enorma arbetskapacitet med bokutgivning, historiebloggande mm utöver professuren i Lund. Som svar på frågan om han aldrig tar semester fick vi veta att det snart är dags att ta en välförtjänt semester!

*) Det första föredraget var “Bergslagen: Den svenska industrins historiska hjärtland” och det andra föredraget “Upprorsmän, biskopar, borgbyggare och upptäckare: En historisk resa genom Västra Mälardalen”.