Västra Mälardalens Släktforskare

Vid medlemsmötet tisdagen den 3 december 2013 gästades föreningen av Ragnar Fornö från Uppsala. Ragnar är verksam som SO-lärare och bekant för en del medlemmar efter sitt föredrag om sockenstämmoprotokoll för ett par år sedan.

Bakgrund

Ragnar Fornö. Foto: Åke DahlqvistRagnar inledde med att ge en bakgrund till bouppteckningarnas syfte och uppkomst. En lag antogs år 1734 om allmän bouppteckningsskyldighet. Det förekommer dock bouppteckningar tidigare än så. En anledning till kravet på bouppteckning var att säkerställa att 1/8 procent av behållningen i dödsboet skulle tillfalla fattiga i socknen. Fram till 30 juni 2001 registrerades bouppteckningarna vid domstolarna, varifrån de överförts till landsarkiven. Från och med den 1 juli 2001 hanteras bouppteckningar av Skatteverket.

Hur kan vi dra nytta av bouppteckningar i vår släktforskning?

Att läsa en bouppteckning efter en avliden anfader ger en mycket god uppfattning om personens levnadsvillkor eftersom all kvarlåtenskap finns förtecknad ner till minsta pryl. Föremål av guld, silver osv är ofta uppräknade efter fallande värde. Böcker kan redovisas med boktitel. Vid förteckning av boskap anges dessa ofta med sina namn! Men även skulder och skuldförbindelser finns angivna, vilket kan ge en uppfattning om personens beroendeförhållanden. Det som däremot saknas i bouppteckningarna är husdjur som hundar och katter. Dessutom saknas redskap som antogs kunna tillverkas relativt enkelt och därför saknade egentligt värde.

Förutom den rent materiella redovisningen kan själva ingressen till bouppteckningen vara av stort värde för oss släktforskare. Där anges den avlidnes efterlevande, vilket är särskilt betydelsefullt om motsvarande kyrkoböcker saknas. Även emigrerade barn med bostadsort i t ex USA kan vara angivna.

Var hitta bouppteckningar?

I Riksarkivets söktjänst SVAR finns numera många bouppteckningar digitaliserade och lagrade i databaser. På samma sätt kan bouppteckningar återfinnas hos Arkiv Digital. Man får dock se upp med vilka geografiska områden och vilka årtal som täcks in av respektive söktjänst. Annars får man vända sig till landsarkiven eller Skatteverket. Det finns ingen sekretessgräns för bouppteckningar, så även nyligen upprättade handlingar kan begäras ut.

Avslutning

Efter en avslutande frågestund avtackades Ragnar Fornö av ordförande Krister Jansson med ett exemplar av den nyligen utkomna Köpingsboken.
Åhörare till Ragnar Fornö. Foto: Åke Dahlqvist