Västra Mälardalens Släktforskare

Västra Mälardalens Släktforskare hade sitt sista föreningsmöte för våren tisdagen den 7 maj i form av en utflykt till Kungsudden i Kungsör. De ca 50 personer som hörsammat inbjudan fick, förutom kaffe med smörgås och kaka, höra ett intressant föredrag av Knut Barr om Kungsgårdens historia.

Knut berättade att det mesta som hänt började med Gustav Vasa. Han hade på sina fälttåg konstaterat att det saknades både mat, hästar och andra förnödenheter. Han behövde bl.a. en avelsgård för hästar. Gustav kastade sina blickar på den Kungsgård som redan då fanns i Kungs Barkarö socken vid Arbogaåns utlopp i Mälaren. Gustav valde dock att lägga stuteriet vid Grönö gård som ligger närmare Köping och Hedströmmen.

1538 bestämde han sig för att byta åt sig Kungsgården med 37 gårdar och ett antal torp som betalning. Dock glömde han att lämna ifrån sig dessa som avtalats, kung som han var. Som kung ville han bo fint, så gården rustades och ett stenhus började byggas. Det blev aldrig klart. Den valvade stenkällaren, lokalen som vi satt i, fick ett trätak, en kyrka och ett förrådshus i trä byggt på sig. Inget av dessa byggnader finns kvar idag. Huset ovanpå idag är övervåningen från Hovfruntimrens byggnad, som stod tvärs över gårdsplanen. Den flyttades över källaren 1820, två år före att alla husen på Kungsudden brann ned utom just det som står där idag.

Fint skulle det vara. Redan 1540 satte man in riktigt glas i fönstren. Det var mycket ovanligt och dyrt. Vid ett tillfälle vistades Gustav på gården i 5 veckor i sträck. Han styrde Sverige med järnhand bl.a. via 111 brev under den perioden. Många av breven var fräna i tonen så man kan föreställa sig att fogdar och andra mottagare inte hade det så lätt att leva upp till kungens krav.

Han kom inte ensam till Kungsgården precis. Hela följet på ca 250 personer skulle inkvarteras och trakteras. Det fanns t.ex. ett stort hus som inrymde de kök man behövde och som låg där kanotklubbens lokal finns idag.

Gustav Vasa dog 1560. Erik XIV blev då kung. Han hade viss vana att styra Sverige, även från Kungsgården, då han gjort det när Gustav var och slogs med Ryssen i Finland. Gustav hade på känn att Erik och hans halvbror Johan (sedermera Johan III) skulle kunna bli rivaler. Därför fick Johan bli Hertig av Finland med säte i Åbo. Gustav hade rätt. Johan blev inte populär när han 1562, mot Eriks vilja, gifte sig med polska prinsessan Katarina Jagellonica. Sverige och Polen var inte de bästa vänner på den tiden. Erik blev riktigt sint. Efter vigseln i Vilnius 1562 höll Johan med fru hov på Åbo slott, men blev året därpå gripna och fångar på Gripsholms slott. Efter en tid mjuknade Erik något och Johan, fru Katarina och sonen Sigismund fick bo några år på Kungsgården i Kungsör.

Erik XIV, som blev psykiskt sjuk tvingades att lämna ifrån sig kungamakten till Johan III år 1569. Johan ville bo ännu flottare och påbörjade flera slottsbyggen. Idag finns en stor grop på åsen strax norr om Kungsgården där ett av dem påbörjades. Tyvärr tog pengarna slut och slottsbygget i Stockholm prioriterades varvid tegel och annat dirigerades om dit. Bredvid slottsgropen finns den så kallade Drottning Kristinas ridväg, en snäv labyrint/cirkel där hon red enligt sägen. Hon var en mästare att rida, men om historien är sann är oklart.

Kungsgården var aktiv i 274 år. Den Kung som var där mest, var Karl XI som också startade bygget av Kungsörs kyrka 1690. Karl XI var kung från 1672 till 1697 och älskade jakt och att hålla militära övningar med sina drabanter som bl.a. bodde i Arboga och Köping. Det var hårda bud på dessa övningar. Skador och dödsfall hände. Karl själv red omkull och blev konvalescent i Kungsör en tid.

Karl XI med sonen Karl XII jagade flitigt björn och varg i markerna i västra Mälardalen. Även älg som var storvilt, men sparsamt förekommande p.g.a. alla rovdjur.
Karl XII sköt sin första björn som 11-åring. När fadern dog och Karl XII blev kung införde han att man inte fick jaga björn med gevär. Björnar skulle fångas med "högaffel" och klubba.

Efter Jakt skulle det vara fest. Sista gången Karl XII var i Kungsör var vid en stor jakt år 1700. Man hade nedlagt 14 björnar, då man fick reda på att Saxarna hade gått in i Riga, men fest skulle man ha. Karl XII genomförde jaktfesten trots det, innan han och sällskapet lämnade Kungsgården för att dra ut i krig. Han kom aldrig tillbaka till Kungsör.

När Karl XII dog i Halden 1718, började Kungsgården tappa sin betydelse. 1811 drogs gården in till kronan och 1812 hade man auktion på hus och inventarier. Klockan i klockstapeln hamnade på Köpings hälsobrunn, ett av stallen i Strömsholm etc. Efter branden 1822, då allt utom det hus vi hade dagens föreningsmöte i förstördes, växte grunderna och brandresterna över. Först 1929 började Kungsörs hembygdsförening, som bildats två år tidigare, att gräva ut området.

Knut Barr avslutade med att berätta lite om industrialiseringen i Kungsör och hur Kyrkan kom att heta Kung Karls kyrka. Karl XI hann avlida innan kyrkan var klar för invigning år 1700. Karl XII var och krigade med Danskarna varför biskopen skrev ett brev till honom och frågade efter ett namn inför invigningen. Inget svar kom varför man frågade Hedvig Eleonora, Karls farmor. Hon föreslog "Karls kyrka" eftersom Karl XI startat bygget. Dock kom det ett svar från Karl XII som sa "Hedvigs kyrka". Biskopen blev lite förvirrad skrev ett nytt brev och frågade om den skulle heta "Karl Hedvigs" kyrka men då fick det vara nog. Karls kyrka och numera Kung Karls kyrka fick det bli.

Som tack för det intressanta föredraget, där bara delar av det är återgivet ovan, presentades Knut Barr med boken "Jägmästare Josef Arpi och hans släkt - en krönika om en gammal Köpingsfamilj". Boken är framforskad och skriven av Sten Lindqvist som själv var med på kvällens föredrag och som berättade lite om bokens tillkomst för Knut Barr och oss alla.

Sammanfattningsvis: En mycket trevlig och varm försommarkväll avnjuten i en något svalare historisk källare till ett inspirerande föredrag efter kaffe med dopp.