Västra Mälardalens Släktforskare

Ann Österberg, konsulent i Hembygdsförbundet Västmanland, gav oss en inblick i Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförenings verksamhet vid medlemsmötet den 2 april 2013.

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening är en fri ideell förening vars ändamål är att inom Västmanlands län främja hembygdskunskap, kulturminnesvård och hembygdsvård och att vara samarbetsorgan för länets hembygdsföreningar. Organisationen.

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening har 49 anslutna föreningar, 10300 medlemmar, 30 hembygdsgårdar och 156 byggnader.

Hembygdsföreningarna arrangerar midsommarfirande, nationaldagsfirande, hembygdsfester, valborgsmässofirande, ger ut hembygdsböcker, arrangerar studiecirklar, m.m.

Västmanlands Hembygdsförbund har utbildningar, ger ut tidskriften Spaning, ger ut årsböcker, arrangerar möten mellan föreningarnas styrelser, m.m.

Sveriges Hembygdsförbund har 2000 hembygdsföreningar och 490 000 medlemmar. Det finns 27 regionala hembygdsförbund.

Hembygdsarkiven och arkivbildarregistret på Arkiv Västmanland hemsida berördes. Även torpforskningen nämndes, där vi rekommenderas kontakta resp. förening i intresserade orter, då de oftast har gjort ett stort antal inventeringar.

Söker man fotografier, så finns bl.a. fotoarkiv hos Arboga Museum och en bildbank hos Kolbäcks hembygdsförening samt Kungsuddens galleri, Kungsör.

I Västmanlandssamlingen hittar du litteratur som på något sätt handlar om Västmanland.

Bygdeband.se,  som är gratis att använda och kan vara av intresse för släktforskare. Man kan hitta platser, bilder, dokument, personer och källor på många orter.

Andra arkiv som kan vara av intresse för släktforskare är Svanå Bruksarkiv, Hedströmsdalsarkivet, Strömsholms Kanal AB:s arkiv (finns i kommunhuset i Hallstahammar).

Jan Hultberg, v. ordf VMS, framförde ett stort tack till Ann Österberg och lämnade över boken ”Jägmästare Josef Arpi och hans släkt - krönika om en gammal Köpingsfamilj”.