Västra Mälardalens Släktforskare

Brage Lundström, ordf. i DIS-Bergslagen och Arkiv Västmanland, föreläste efter årsmötet den 5 febr. 2013 om ”Hyttor och hamrar vid Hedströmmens vattenområde”. Totalt ca 85 medlemmar fick en intressant historisk bakgrund om hyttor och hamrar samt transporter av stångjärn i Bergslagen.

Brage refererade till hemsidan för Bergslagsrötter, där intresserade kan hämta mer information, bl.a. finns där ”Hyttor och hamrar i Skinnskattebergs bergslag”, som innehåller mycket av det som Brage föreläste om.

I Diskulogen nr 91, 2010-12, finns en utförlig artikel om Bergslagen med start på sid 5 (OBS! ca 10 MB).

Källor bl.a.:
Hedströmmens äldsta hammarsmedjor (Oskar Björnänger)
Skinnskattebergs kommun (Hernfrid Bark)
Norberg genom 600 år (Kjell Kumlien)
Hed, Malma, Gunnilbo socknar (Lorens Ludvig Lorichs)
Hallstahammars Bruks historia (Eduard Alfred Jansson)
Kohlswa Järnverk (Harald Carlborg)
Skultuna Bruks historia 1607-1860 (Sven Ljung / Sigurd Erixon)

Brage Lundström fick ett stort tack av vår ordf. Krister Jansson och varma applåder från åhörarna.