Västra Mälardalens Släktforskare

Håkan Henriksson ArkivCentrum i Örebro länPå vårt medlemsmöte den 4 dec 2012 informerade Håkan Henriksson oss om företags- och föreningsarkiv hos ArkivCentrum i Örebro län. Han tog även upp något om statliga arkiv.

ArkivCentrum Örebro län är en sammanslagning av det som tidigare hette Folkrörelsernas arkiv i Örebro län och Örebro läns företagsarkiv. Här återfinns nästan 6000 hyllmeter arkivhandlingar från länets föreningar och företag.

Håkan gav många intressanta exempel på vad släktforskare kan hitta i arkiven hos ArkivCentrum i Örebro län. Det finns mycket att finna i arkiven utöver vad kyrkoböckerna kan erbjuda. Ofta kan man hitta medlemsregister, där det bl.a. kan stå om man flyttat och vart samt om man blivit utesluten och varför, mm. Det finns även bilder från olika ställen i världen, porträtt, kartor m.m.

Exempel på arkiv som Håkan tog upp i föredraget var:

 • Frikyrkorörelsen
 • Nykterhetsrörelsen
 • Arbetarrörelsen
 • Politiska organisationer
 • Idrottsrörelsen
 • Övriga föreningar
 • Företagsarkiv
 • Statliga arkiv
 • Landsboksverifikationer
 • Bergkollegiet
 • Defensionskommissionen
 • Länsstyrelsernas arkiv

VMS ordf. Krister Jansson tackade för ett mycket intressant föredrag och överlämnade en blomstercheck.