Gunillas planerade föredrag om den tyska invandringen till Västerås under och efter andra världskriget, som hon skildrar i boken ”Sverige blev vårt hemland”, kom att handla om hennes efterföljande bok ”Röster från ett krig”.  Den boken är plötsligt väldigt aktuell med tanke på vad som händer i Ukraina. Vi fick ett axplock av berättelser om vad de tysktalande som kom till Västerås och Sverige tvingades uppleva och utstå under kriget.

Åhörare på föreningsmötet 220426. Foto: Lars-Erik Käll
Åhörare på föreningsmötet 220426. Foto: Lars-Erik Käll

Historien upprepar sig. Den 29 oktober 1943 var en rubrik i lokaltidningen i Nora ”Miljoner tyskar utbombade”. Nu läser vi och ser bilder på utbombade i Ukraina varje dag. Foto: Lars-Erik Käll

Foto: Lars-Erik Käll
Foto: Lars-Erik Käll

Efter andra världskriget rådde stor brist på arbetskraft i Sverige, vilket man löste genom att värva arbetare från krigsdrabbade länder i Europa. Under Gunillas mångåriga forskning om den tysktalande invandringen till Västerås 1940–1960 har hon samlat ett stort material som resulterat i en D-uppsats och flera böcker. ”Sverige blev vårt hemland”, ”Röster från ett krig” och ”Sudettyskarna i Eskilstuna” är tre av dem.

Vi känner till att det kom många italienare till Västerås men inte att det kom än fler tysktalande. Gunillas analys via Skatteverket visar att det var 452 italienare inflyttade medan de tysktalande var 1274 under perioden 1940 till 1960. Fler kom bara från Finland med 1752 personer. Gunilla skickade ut en enkät med frågor till 413 av de tysktalande och fick svar från 228 varav 62 var villiga att ställa upp på en intervju. Det tog ett par år för Gunilla men alla 62 blev intervjuade.

En utsatt folkgrupp under och efter andra världskriget var ”Sudettyskarna”, det vill säga de tre miljoner tysktalande av befolkningen i Böhmen och Mähren i västra Tjeckoslovakien. De blev tyska medborgare när kriget startade. De diskriminerades och förföljdes under kriget för att efter krigsslutet slutligen bli utkastade från Tjeckoslovakien.

Gunilla Zimmerman och Hans Ekström. Foto: Lars-Erik Käll
Gunilla Zimmerman och Hans Ekström
Foto: Lars-Erik Käll

Gunilla avslutade med att läste upp utvalda stycken från några av de mängder av brev hon fått tillgång till genom sin forskning. Många handlade om ögonblicksbeskrivningar över vad personer upplevde, kände och oroade sig för. Samtidigt ger breven en bred bild av vad det innebär att leva under ständigt bombhot, tvångsförflyttningar, beslutsångest - fly eller stanna, förluster av hem, oro för nära och kära, borttappade familjemedlemmar, flyktingmottagning mm.

Vi fick tillfälle att köpa Gunillas böcker och från VMS utbud av släktforskarhandböcker mm under fikapausen.

Vi tackade Gunilla för ett allvarligt och mycket intressant föredrag. Som ett minne av kvällen presentade Hans Ekström med en ”Köpingsbok”.