Kungsörs hembygdsförenings årsskrift nr 25 har kommit ut.

I skriften finns en del uppsatser som delvis är baserade på resultat av släktforskning.

- De belyser värdet av att församlingsböcker, husförhörslängder och så vidare går att nå på Internet, säger Särimners redaktör Knut Barr till Magazin24.se.