Västra Mälardalens Släktforskare

Logga in

Logga in

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!

Som tidigare omnämnts så har en utbildning i Släktforskning genomförts i Kungsör under våren. Kursen var ett samarbete mellan Hembygdsföreningen i Kungsör och Västra Mälardalens Släktforskare. Åtta personer har deltagit och kursen avslutades den 7 april 2010 med en resa till Landsarkivet i Uppsala.

Före resan fick deltagarna förbereda vad de ville forska på i Landsarkivet.

En fann de handlingar, som berörde en rättstvist på 1940-talet, och som diskuterats inom familjen en längre tid. Några fann detaljer kring sina närmaste förfäder under första hälften av 1900-talet. Under 1940-talet användes en särskild kyrkostämpel i Torpa. Stämpeln har försvunnit men ett vackert avtryck i en kyrkobok hjälpte arkivpersonalen en deltagare att få tag i. Själv hittade jag ett stort antal handlingar över en gård i Skinnskattebergs församling från 1600- och 1700-talet.

Dagen på Landsarkivet bara rusade iväg. Alla var verkligt engagerade under dagen och hade säkert kunnat stanna ännu längre. Jag tror också att samtliga fick sina förväntningar på resan uppfyllda.


Medlemssidor

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!