Som tidigare omnämnts så har en utbildning i Släktforskning genomförts i Kungsör under våren. Kursen var ett samarbete mellan Hembygdsföreningen i Kungsör och Västra Mälardalens Släktforskare. Åtta personer har deltagit och kursen avslutades den 7 april 2010 med en resa till Landsarkivet i Uppsala.

Före resan fick deltagarna förbereda vad de ville forska på i Landsarkivet.

En fann de handlingar, som berörde en rättstvist på 1940-talet, och som diskuterats inom familjen en längre tid. Några fann detaljer kring sina närmaste förfäder under första hälften av 1900-talet. Under 1940-talet användes en särskild kyrkostämpel i Torpa. Stämpeln har försvunnit men ett vackert avtryck i en kyrkobok hjälpte arkivpersonalen en deltagare att få tag i. Själv hittade jag ett stort antal handlingar över en gård i Skinnskattebergs församling från 1600- och 1700-talet.

Dagen på Landsarkivet bara rusade iväg. Alla var verkligt engagerade under dagen och hade säkert kunnat stanna ännu längre. Jag tror också att samtliga fick sina förväntningar på resan uppfyllda.