Det är roligt att det fortfarande är så god tillströmning till våra öppethuskvällar i lilla Kolsva.