Naturnamn i Himmeta. På bilden John Johansson, Brandfors kvarn. © Himmeta gubbdagis, 2010Den här skriften har kommit till på initiativ av Himmeta Gubbdagis, i syfte att samla all information om Himmeta sockens naturnamn på ett enda ställe. Dessa namn har tecknats ner vid fyra olika tillfällen av fyra olika personer: År 1930 av Olof Norman, 1943 av Sigbritt Plaenge-Jacobson, 1972 av Laila Ly och 1973 av Birgitta Nurbo.

En del av de platser som nämns, finns idag inte kvar att beskåda. Sjöar och träsk har växt igen och åkrar har lagts om. Men i de flesta fall kan man fortfarande besöka fornborgar och stensättningar, eller gå på de vägar som står nedtecknade här.

Som en hjälp till detta, finns det ett antal kartor längst bak i skriften, som visar var de olika platserna ligger. Ett flertal personer har hjälpt till att placera in 144 olika platser som nämns i texten på kartor från idag. Vi ber att få uppmärksamma läsaren på att vi inte alltid med hundraprocentig säkerhet kan säga att platserna märkts ut på rätt ställe.

Bilderna i skriften är hämtade från glasplåtar från tidigt 1900-tal.