En skön sommareftermiddag träffades styrelsen hos Lars-Erik vid Högsjön till upptaktsmöte.

Förutom de sedvanliga mötesförhandlingarna, diskuterades mest höstens program. Det är ju fortfarande osäkert hur mycket vi kan träffas, men vi bestämde att lägga ett program och sedan får vi eventuellt ställa in om Coronareglerna ändras. En programkommitté bildades. Den mejslar ut ett program. Du kan läsa om det i nästa nummer av AnSpråket, som kommer ut i början av september.

På bilderna: Lars-Erik Käll, Sven Edman, Lasse Karlsson och ordf. Hasse Ekström. Knut Andersson, Kristin Ludvigsson, Christer Berggren och Lennart Andersson. Fotograf Eva Larspers.