Västra Mälardalens Släktforskare

Glanshammars kyrka. Foto: Åke DahlqvistVästra Mälardalens Släktforskare har gjort en utflykt till Glanshammars kyrka och blivit guidade av Angelika Mårtensson.

Den första kyrkan på platsen var troligen en träkyrka, vars utseende man inte känner till. På 1100-talet byggdes en stenkyrka, som var enskeppig med torn i väster. Rester finns av en kalkmålning föreställande Adam som åkerman på södra väggens västra del och är från senare delen av 1100-talet.

Kyrkan byggdes ut i flera omgångar och är mycket väl känd för sina vägg- och takmålningar utförda 1589 av Anders Jordansson Ryttare. Valvens målningar har aldrig varit överkalkade  medan väggmålningarna togs fram 1911. Målningarna på södra väggen vid ingången till sakristian visar bl.a. skapelseberättelsen med Adam och Eva i paradiset, äktenskapets instiftande, syndafallet och utdrivandet ur paradiset. Predikstolen är från 1633 och intill denna hänger en träfigur från 1400-talet föreställande Heliga Birgitta.

Karl XI:s monogram. Foto: Åke DahlqvistPå kyrkans främre pelare hänger två triumfkrucifix, det stora, där själva Jesusskulpturen är från 1300-talets slut och korset från 1500-talet. Det mindre triumfkrucifixet är från slutet av 1200-talet. Båda är tillverkade i Sverige.

Klockstapeln vid Glanshammars kyrka. Foto: Åke DahlqvistFlera andra skulpturer finns i kyrkan, bl.a. sitter på norrväggen en träskulptur föreställande St Erik, som under sina fötter har en krönt, skäggig mansfigur ev. symboliserande hedendomen. År 1967 utfördes en yttre totalrestaurering. Då upptäcktes Carl XI:s monogram på tornets stora spegelpartier. De restaurerades och kan nu ses från marken. 

Invid kyrkan står en stor klockstapel, som byggdes 1663.

Vår guide hade mycket att berätta om kyrkan och vid kaffet avtackades hon och fick varma applåder. Glanshammars kyrka är vägkyrka under juli månad och öppen mellan kl. 11 och 16, då man kan få guidning och fika. Den är väl värt ett besök men man bör ta god tid på sig, så man hinner studera den många fina målningarna. I ett fint häfte i färg (20 kr) får man en god beskrivning av kyrkan och dess målningar.