Närmare femtio släktforskare hade samlats till årsmötet, några via Zoom. Ordförande Hans hälsade oss välkomna och överlämnade klubban till mötets ordförande Bosse Asp. Lasse Karlsson valdes till sekreterare.

Som vanligt var själva årsmötet väl förberett också med den tekniska utrustning och alla som behövs för Zoom. Efteråt avtackades Bosse och två avgående styrelseledamöter, Ingje Karlsson och Christer Berggren med blommor. Protokollet kan du, efter justering, läsa på Webbsidan.

Efter kaffepaus var det sedan dags för månadens föredrag. Eftersom den aviserade föredragshållaren i sista stund blivit tvungen att ställa in, ordnade programkommittén snabbt en ersättare. Det blev Peter Niwong, som på Zoom från Borlänge berättade om DNA.

Ska du topsa fram ditt DNA, gör det på morgonen, så får du bästa resultatet! Det var ett mera oväntat tips vi fick bland alla andra. Han berättade om de tre möjliga testen man kan göra. Y-DNA, mt-DNA och autosomalt DNA. Family Tree, MyHeritage och Ancestry säljer test. Det förstnämnda, som VMS tillhandahåller, har flest svenskar testade., medan MyHeritage har många européer och Ancestry är det företag, där flest amerikaner testar sig.

Varför ska man då testa sig? Peter berättade om fyra anledningar: du vill kontrollera släktskap, du vill hitta okänd fader, du vill hitta levande släktlinjer eller hitta biologiska föräldrar, om du är adopterad.

Vill du lära dig mera om detta finns det många möjligheter; det finns bra böcker, flera webbinarier, många föreningar ordnar släktcafé eller cirklar.

Vill du höra hela Peters föredrag, så finns det att se på vår webbsida.