Läs artikeln i Bärgslagsbladet "Familjedeckare jagar sina rötter" om VMS medlemmarna Anne-Marie och Björn Alnebo, Järfälla, som kom till Arboga på Släktforskningens dag med en massa fotografier på personer som har anknytning till Arboga.

Här finns porträtten.