Västra Mälardalens Släktforskare

Logga in

Logga in

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!

Västra Mälardalens Släktforskare - Kalender

Min släkt - café
Måndag 23 April 2018, 13:30 - 16:00
Träffar : 255
Kontakt  Carina Huggare 070 86 76 003

Målet för fikaträffarna är att ge deltagarna ett fortlöpande forum för ömsesidigt lärande inom släktforskning samt att praktisera kunskaperna i att använda Min släkt, Arkiv Digital och Digitala forskarsalen/SVAR. Syftet är också att ge deltagarna inspiration och vana att fortsätta sin egen forskning.

”Min Släkt-fika” genomförs i studiecirkelform vid tre tillfällen under vårterminen. Cirkeln vänder sig till dem som tidigare deltagit i studiecirklar i att använda Min Släkt och Arkiv Digital. Varje träff leds av cirkelledare som ser till att alla deltagare får tillfälle att delge gruppen sina erfarenheter och ta upp de frågor han/hon önskar diskutera med gruppen.

Cirkelledare är Carina Huggare 

Deltagargruppen kommunicerar mellan mötena med mail. Erfarenheter, information om bra litteratur, länkar och källor etc mailas ut till samtliga i gruppen.

Under träffen serveras fika som deltagare turas om att ta med sig. Som alternativ kan kaffe med kaka ordnas av föreningen till en kostnad av 15 kr/tillfälle. Tre träffar är inplanerade under våren men i samråd med deltagarna kan tidpunkter ändras.

Välkommen!

Plats Föreningslokalen på Forum, Västra Långgatan 2, Köping