Vi EkstromHanshar fått ny ordförande: Hans Ekström.

Styrelsen hade sitt första möte efter att Coronan kom och lamslog det mesta. Mötet ägde rum 2020-08-06 hos Lars-Erik vid Högsjön och riktlinjer för höstens verksamheter drogs upp. Mycket är fortfarande osäkert, men en del aktiviteter kan förmodligen ske.

Styrelsen, som fick uppgiften att tillsätta en ordförande vid årsmötet, var helt enig om att Hans är rätt person för uppgiften. Han är väl insatt i föreningens verksamheter bland annat i rollen som valberedare och redaktör för AnSpråket. Hans är en genuin ”Västra Mälardaling”.