Vid VMS styrelsemöte 2020-03-10 togs beslutet att anta erbjudandet från Studieförbundet Vuxenskolan att flytta föreningens verksamhet i Köping, inklusive släktforskarlokalen till deras lokaler på Trädgårdsgatan 14 A i Köping. Bakgrunden till beslutet är att den lokal studieförbundet NBV hyrt åt VMS i IOGT-NTO-Forum ska användas för annan verksamhet genom att fastigheten övertagits av Köpings kommun samtidigt som NBV inte kunnat erbjuda en acceptabel lösning inom den tidsram som gäller. Styrelsen är övertygad om att samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan är bra för föreningens fortsatta utveckling i Västra Mälardalen, det är en lösning som står färdig för omedelbar inflyttning och den ryms inom VMS budget.

Ett intensivt arbete har pågått sedan det stod klart att VMS måste vara utflyttad från befintliga lokaler senast söndagen den 15 mars. Den fysiska flytten är igång och målet är att pågående verksamhet enligt föreningskalendern ska kunna fortsätta utan avbrott men i de nya lokalerna. VMS får en egen släktforskarlokal för medlemsöppet, studiecirklar, möten mm och ett mindre rum för projektarbete och kontor. Det finns en samlingslokal för max 100 personer som passar för VMS medlemsmöten med föredrag. Vid behov kan vi boka studierum för studiecirklar och möten. Vi får även tillgång till ett trevligt ”pentry” för kaffekokning och fikabord.

Det kommer att ta några veckor innan vi anpassat VMS rutiner för bästa samverkan med Vuxenskolans administration av studieverksamheten men grunden är densamma för alla studieförbund så det handlar mer om att definiera gränsytorna och att göra en uppdatering av dokument och VMS hemsida. En förändring är att vi behöver göra en del saker själva som möblering av möteslokalen, kaffekokning mm i samband med medlemsmötena. Det är uppgifter som Forums personal skött tidigare så vi behöver skapa team som tar hand om det.

Övriga aktiviteter flyttar vi till Vuxenskolans Lokaler på Trädgårdsgatan 14 A från och med måndag den 16 mars!

Studieförbundet Vuxenskolan

Välkommen till våra nya lokaler! / Styrelsen