Inte bara mässan blev succé. Vårt Släktsök fick många besökare som blev intresserade att lära sig mera om släktforskning. Detta utmynnade i att det under och efter Släktforskardagarna 2013 har kommit in cirka 20 medlemsanmälningar. Kassören kommer så fort som möjligt att registrera de nya medlemmarna allteftersom medlemsavgiften betalats in och sedan skicka ett välkomstbrev via mejl eller post. Det kan dock dröja några dagar eftersom det just nu är mycket arbete med hantering av kund- och leverantörsfakturor och avstämning av den ekonomiska redovisningen.

Ett varmt Välkommen till alla nya medlemmar!

Släktsök - Västra Mälardalens Släktforskare - sfd2013