Uppdatering pågår!

Uppdatering av hemsidan pågår!

Nästa händelse

15 aug 2020
10:00 - 12:00
Utflykten till Kägleholm och Ödeby Kyrka >
Parkeringen vid Kägleholms Slottsruin
22 aug 2020
13:30 - 15:30
Utflykten till underofficersbostället Stenstagården och husartorpet Fågelsången i Fellingsbro >
Parkeringen för Folkhögskolan
23 aug 2020
14:00 -
Utflykt till Forsby Gård INSTÄLLD - FLYTTAS TILL 2021!>