Brage Lundström, ordf i DIS-Bergslagen, har renskrivit Jacob Albrecht Flintbergs beskrivning av Köping, tryckt 1789. Ett stort tack från VMS till Brage för det mödosamma arbetet att renskriva beskrivningen.